Tanečně-pohybová terapie v institucionální výchově

Vstoupit do intranetu

Anotace

Modul tanečně-pohybové terapie je zaměřen na poskytnutí základních kompetencí k využití principů a metod tanečně-pohybové terapie v rámci pomáhajících profesí. Seznamuje se základními teoretickými východisky využití pohybu a tance v léčebném procesu, dále s principy a cíli taneční terapie. Sebezkušenostní formou účastníkům přibližuje teorii procesu v tanečně-pohybové terapii a vztah mezi klientem a pracovníkem/terapeutem a klade důraz na zajištění bezpečí ve skupině. Zaměřuje se na práci individuální i skupinovou. Dále poskytuje vhled do Labanovy analýzy pohybů, do jednotlivých aspektů pohybu, do jejich interpretací a patologií v pohybu. Cílem je vybavit účastníky znalostmi a zejména dovednostmi analýzy pohybu tak, aby byly aplikovatelné pro praxi. Modul tanečně-pohybové terapie poskytne také inspiraci a ukázky možné intervence u různých populací, bude kladen důraz na využití kreativního pohybu a tance v rámci různých situací v návaznosti na působnost pracovníků v pomáhajících profesích. V neposlední řadě kurz také poskytne informace týkající se zásad práce a etice v tanečně-pohybové terapii a rozdílu kompetencí tanečně-pohybového terapeuta a pracovníka v pomáhajících profesích.

Odborný garant

Mgr. Pavel Bič

Struktura modulu