Fotografie z výuky expresivních terapií v ZS 2012/2013

              

Střípky z konference Společný prostor

                                                                                      

Fotky z výuky

Arteterapie ZS 2012/2013

                 

Arteterapie LS 2012

                                                              

Arteterapie

                                                  

Dramaterapie

        

Muzikoterapie

                    

Tanečně-pohybová terapie

           

Z porady projektového týmu